Κυριακή, 5 Ιουλίου 2015

Εκλογική αποζημίωση 62 ευρώ για το αστυνομικό προσωπικό.

Εστάλη σε όλες τις υπηρεσίες σχετική διαταγή προκειμένου να συμπληρωθούν και να αποσταλούν αρμοδίως οι σχετικές καταστάσεις με όσους εργάστηκαν κατά το χρονικό διάστημα από την 28-06-2015 έως την 05-07-2015 προκειμένου να τους καταβληθεί η ειδική αποζημίωση ύψους εξήντα δύο (62,00) ευρώ.
Για όσους υπάρχει κώλυμα για οποιοδήποτε λόγο κατά την εκλογική περίοδο, το επίδομα θα περικόπτεται ανάλογα με τις μέρες κωλύματος.

ΠΗΓΗ:policenet.gr