Τρίτη, 28 Ιουνίου 2011

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΞΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


Υπαγωγή Ειδικού Λογαριασμού Αρωγής Ιδρύματος Εξοχών της Ελληνικής Αστυνομίας στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου

Αθήνα 27 Ιουνίου 2011
Αρ. Πρωτ.:511/5/3
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Δημοσιευμένο:poasy.gr

Προς: 1) Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
             κ. Χρήστο ΠΑΠΟΥΤΣΗ
          2) Τον Υπουργό Οικονομικών
             κ. Ευάγγελο ΒΕΝΙΖΕΛΟ
Κοιν.: 1) Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη
             κ. ΟΘΩΝΑ Μανώλη
          2) Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
             κ. Γρηγόριο ΤΑΣΟΥΛΑ
          3) Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας
              Αντιστράτηγο κ. Ελευθέριο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
         4) Ίδρυμα Εξοχών Ελληνικής Αστυνομίας
         5) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Θέμα: «Υπαγωγή Ειδικού Λογαριασμού Αρωγής Ιδρύματος Εξοχών της
           Ελληνικής Αστυνομίας στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου».

Κύριοι Υπουργοί,
Η Ομοσπονδία μας πληροφορήθηκε ότι ήδη δρομολογείται ο Ειδικός Λογαριασμός Αρωγής του Ιδρύματος Εξοχών της Ελληνικής Αστυνομίας να υπαχθεί στις διαδικασίες της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου και κάτι τέτοιο ελλοχεύει κινδύνους ανατροπής του σκοπού για τον οποίο υπάρχει.
Ο ειδικός αυτός λογαριασμός προέρχεται από τις κρατήσεις του Αστυνομικού Προσωπικού, των Πολιτικών Υπαλλήλων και των συνταξιούχων συναδέλφων οι οποίες ανέρχονται περίπου σε 6 ευρώ το μήνα και δημιουργήθηκε το 1994 για να μην γίνεται μεταξύ μας έρανος για
αναξιοπαθούντες συναδέλφους που είτε πάθαιναν κατά την διάρκεια της Υπηρεσίας, είτε αντιμετώπιζαν άλλου είδους προβλήματα για τα οποία δεν μπορούσαν οι ίδιοι να ανταπεξέλθουν.
Ο ειδικός λοιπόν αυτός λογαριασμός ήλθε να αντικαταστήσει τους εράνους οι οποίοι δεν ήταν ότι καλύτερο να γίνονται για ένα Σώμα που υποτίθεται ότι προστατεύει τα στελέχη του, καθώς κάτι τέτοιο ήταν υποτιμητικό και για τους ίδιους τους συναδέλφους αλλά και για τον ίδιο τον Οργανισμό.
Επισημαίνουμε ότι η χορήγηση αφορά αποκλειστικά και μόνο, βάση καταστατικής διάταξης, συναδέλφους οι οποίοι έχουν περιέλθει σε δεινή οικονομική κατάσταση, η οποία αποδεικνύεται με τη φορολογική δήλωση (Ε1 – Ε9) και με τα εισοδηματικά – περιουσιακά στοιχεία και δεν έχει καμία μα καμία σχέση με λογαριασμούς αλληλοβοηθείας.
Κατανοητό γίνεται ότι ο λογαριασμός αυτός δεν έχει καμία σχέση με οποιοσδήποτε άλλους λογαριασμούς.
Ο κίνδυνος από αυτή την υπαγωγή είναι τα χρήματα των Αστυνομικών να μπουν σε μια γενική διαχείριση άσχετη με την Αστυνομία και για τον σκοπό για τον οποίο υπάρχουν και να χαθούν στον γενικό καιάδα του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Επίσης αλίμονο αν για τους αναξιοπαθούντες συναδέλφους ακολουθηθεί η χρονοβόρα διαδικασία των αιτήσεων της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου. Είδαμε τι έχουμε πάθει ως Οργανισμός από αυτή τη διαδικασία.
Ουσιαστικά τούτο σημαίνει υφαρπαγή αυτών των χρημάτων με νόμιμο τρόπο.

Κύριοι Υπουργοί,
Παρακαλούμε να αποτρέψετε με άμεσες ενέργειες κάτι τέτοιο καθώς δεν είναι δυνατό να επιτρέψουμε και εμείς οι Αστυνομικοί αυτό το ανοσιούργημα.
Στον κ. Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας που κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται για τις δικές του ενέργειες, γνωρίζοντάς μας σχετικά, καθώς και τις θέσεις – απόψεις της Ηγεσίας επί του συγκεκριμένου ζητήματος.