Τρίτη, 19 Απριλίου 2011

ΟΤΑΝ ΛΕΜΕ «ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ!!!

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΟΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   !!!

Σύμφωνα με το Π.Δ. 141/1991 (ΦΕΚ - Α - 58/30-4-1991) Αρμοδιότητες οργάνων και Υπηρεσιακές Ενέργειες του Προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών Άρθρο 59 Παράγραφος 2. 
Καθήκοντα αξιωματικού υπηρεσίας εκτελούν οι Υπαστυνόμοι Α' , Υπαστυνόμοι Β', Καθώς και οι Ανθυπαστυνόμοι και οι Αρχιφύλακες  που έχουν δικαίωμα διενέργειας προανάκρισης.
Από τους ανωτέρω δεν διατίθενται ως αξιωματικοί υπηρεσίας οι
Υποδιοικητές και οι Προϊστάμενοι των Γραφείων Γραμματείας των Υπηρεσιών. Σε Υπηρεσίες με ολιγάριθμη δύναμη καθήκοντα  αξιωματικού υπηρεσίας δύνανται, κατά την κρίση του διοικητού, να εκτελούν οι έχοντες δικαίωμα προανάκρισης Αστυφύλακες και οι βαθμοφόροι μέχρι και το βαθμό του Υπαστυνόμου Α' .

Αυτά τα ανωτέρω λέει το Π.Δ. για τους αξιωματικούς Υπηρεσίας, Όλοι τα ξέρουμε όλοι τα γνωρίζουμε και πρώτοι  από όλους οι Διοικητές των Τμημάτων   οι Ανώτεροι και Ανώτατοι  Αξιωματικοί, στην πράξη όμως τι ακριβώς γίνεται ?

Αν δεν αλλάξει κάτι Θα επανέλθουμε στο θέμα με συγκεκριμένα παραδείγματα για Κεντρικά Τμήματα  στη Θεσσαλονίκη με Πολυάριθμη Δύναμη !!!!!!!!!!

Α.Σ.Π.Α.